Možda i najvažniji preduvjet kvalitetnog i razboritog upravljanja vlastitim novcem jest da znate ponešto financijskih pojmova.

Iako na prvu suhoparno, takvo nam znanje omogućuje da shvatimo širi kontekst financija – od svakodnevnog baratanja mjesečnom plaćom do raznih oblika ulaganja i planiranja dugoročne financijske sigurnosti. Zanimaju li vas pojmovi kao što su kriptovalute, leasing, premija, recesija i osiguranje života, čitajte dalje.

ANUITET (nije isto što i rata)

Ovaj pojam označava niz uplata (ili isplata) jednakih iznosa u jednakim vremenskim razmacima. Ugovorite li pozajmicu ili kredit, mjesečno ga otplaćujete upravo u anuitetima. Sastoji se od glavnice i kamate, s time da je na početku udio kamate veći, dok tijekom otplate pada u korist glavnice.

Možda i najvažnije jest to da anuitet nije isto što i rata. Dok nešto otplaćujete po planu otplate u anuitetima, iznosi su vam uvijek isti i nepromjenjivi. Kod plaćanja na rate sami se iznosi mogu mijenjati.

BROKER(i)

Obično prvo pomislimo na čovjeka u odijelu s aktovkom, no rijetko se susrećemo s detaljnijim opisom ovog posla. Jednostavnim rječnikom, to je osoba koja za klijenta prati kretanja na burzi i posreduje prilikom trgovanja dionicama, obveznicama ili robom. Obično je zaposlenik određenog društva ili institucije. Da bi radili, brokeri moraju zatražiti i dobiti odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

DIONICA

Kupovinom dionica zapravo ulažete u temeljni kapital odabranog dioničkog društva. Kao vrijednosni papir, dionica predstavlja i dokaz vlasništva, odnosno određenog udjela u strukturi vlasništva tvrtke ili poduzeća. Dionicama se trguje na burzovnom tržištu.

DIVIDENDA

Ako ste dioničar, odnosno (su)vlasnik kapitala dioničkog društva, ostvarujete pravo na određene prinose, tj. dividendu. Isplaćuje se tijekom godine ili jednom godišnje. Osim u novčanom obliku, prinos se može ostvariti, primjerice, i u obliku dodatnih dionica.

HIPOTEKA

Kod ugovaranja pojedinih usluga, banka određenim instrumentima osigurava urednu otplatu. Jedan od instrumenata je hipoteka (ili založno pravo). Njime banka nekretninu dobiva u zalog, dok vlasnik i dalje raspolaže imovinom. Takav zalog traje do kraja otplate ugovorene obveze, najčešće kredita.

INFLACIJA (i srodni pojmovi)

Kratko i jasno, radi se o (po)rastu cijena proizvoda i usluga. Primjerice, košaricu osnovnih proizvoda za kućanstvo koju ste danas platili 100 kuna, u slučaju inflacije već kroz nekoliko dana plaćate dvostruko više.

Kod hiperinflacije cijene rastu „u nebesa“, odnosno preko 500% unutar godine dana. Deflacija pak označava potpuno suprotnu pojavu. Smanjuju se cijene, no pritom i cijena rada. Iako se čini da za novac dobivate više, zapravo se istovremeno smanjuje i količina novca kojom raspolažete.

Kad nastupi inflacija, rastu cijene proizvoda i usluga.

KARENCA

Kad ugovorite pojedine vrste osiguranja, obično morate pričekati neko kraće vrijeme da počnete ostvarivati osigurana prava. Drugom riječju poček, karenca je zapravo unaprijed definirano razdoblje koje mora proteći između ugovaranja određene vrste osiguranja i trenutka kad je polica aktivirana i može se koristiti.

LEASING (i njegovi oblici)

Kao oblik financiranja, leasing predstavlja sporazum koji se temelji na korištenju određenog predmeta, odnosno najmu. Leasing obično koriste poslovni subjekti, najčešće prilikom širenja voznog parka ili kupovine računalne opreme.

Dvije su vrste leasinga, financijski i operativni. Kod financijskog oblika leasinga, predmet leasinga nakon isteka ugovora ostaje u vlasništvu najmoprimca, dok se kod operativnog oblika vraća najmodavcu.

OBVEZNICA

Za razliku od dionice koja je vlasnički vrijednosni papir, obveznica je dužnički vrijednosni papir. Obveznice obično izdaju državne institucije i dionička društva. Time osiguravaju financijska sredstva potrebna za poslovanje. Postanete li vlasnik obveznice, vi zapravo posuđujete svoj novac, a izdatnik se obvezuje isplatiti vam posuđeno, uz kamate u unaprijed definiranom roku.

OSIGURANA SVOTA

S ovim ćete se pojmom susresti poželite li ugovorili policu osiguranja. Ako se dogodi nesretni slučaj za koji ste se osigurali, osigurana svota je definiran iznos koji vam je osiguravajuća kuća obvezna isplatiti.

PORTFELJ OSIGURANJA

Imate li ugovoreno automobilsko osiguranje, a potom u istoj osiguravajućoj kući ugovorite životno osiguranje i osiguranje domaćinstva, stvorili ste svoj portfelj osiguranja. On predstavlja ukupan broj polica ili ukupnu premiju osiguranja.

leksikon-financijski-pojmovi 03
Više polica pod istim krovom jamči vam bolju sigurnost.

PREMIJA OSIGURANJA

Kao svaka druga usluga, osiguranje ima svoju cijenu. Riječ je o premiji, odnosno novčanom iznosu koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju. Premija se definira ugovorom o osiguranju, a prije samog ugovaranja moguće je doznati informativne izračune premija pojedinih osiguranja.

RECESIJA (nije bauk)

O recesiji ste vjerojatno čuli i čitali, no nije naodmet ponoviti što ona predstavlja. Radi se o usporavanju cjelokupnog gospodarstva pojedine države. Kaže se da nevolja obično ne dolazi sama, pa recesiju prati i porast razine nezaposlenosti, a često i smanjenje plaća. Zbog manjka novca ljudi manje troše, dolazi do pada potražnje, time i do smanjenja obujma (ili obustave) proizvodnje dobara, propadanja proizvodnih pogona te daljnjeg narušavanja stanja gospodarstva, ali i kvalitete života općenito.

Dobra je vijest ta da svaka recesija ima svoj rok trajanja. Obično je potrebno nekoliko godina da gospodarstvo ponovno krene punom parom naprijed.

VIRTUALNE (kripto)VALUTE

Jedan od najvećih financijskih trendova teško je svrstati u postojeće definicije i okvire. Prema mišljenju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, virtualne valute ili kriptovalute predstavljaju svojevrstan digitalan prikaz vrijednosti, a time i specifičnu vrstu imovine kojom možemo raspolagati. Iako same po sebi nisu novac (ne izdaju ih središnje banke ili tijela vlasti i ne postoje u fizičkom obliku), virtualnim se valutama itekako može plaćati i trgovati na internetskim burzama.

Najpoznatija kriptovaluta je bitcoin, a u ovom trenutku vrijedi oko 10.000 dolara. No, manje je poznato da se u optjecaju kreću i druge virtualne valute, takozvani altcoini. Samo neke od njih su Ethereum, Ripple i Litecoin.

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Iako je prvenstveno riječ o osiguranju života, njegovim ugovaranjem moguće je ostvariti brojne prednosti i pogodnosti. Ono prvenstveno predstavlja oblik štednje na koji se ne plaća kamata. Ugovaranjem police tako dugoročno stvarate neoporeziv kapital.

Ovisno o odabranom osiguranju, također možete sudjelovati u (eventualnoj) godišnjoj dobiti društva. Za vrijeme trajanja osiguranja na raspolaganju imate i mogućnost financijske pozajmice za koju ne trebate jamce i ne plaćate naknade. Osim toga, vaša vam polica može poslužiti i kao garancija prilikom odobrenja kredita.

Želite isplanirati financijski stabilnu budućnost?

Javite nam se, rado ćemo vam razjasniti sve mogućnosti koje su vam na raspolaganju.