Pronaći dobrog majstora za dom mnogima je kao pronaći iglu u plastu sijena. Prihvatljiva cijena, dobra i profesionalna usluga, ali još više povjerenje tek su neke od stvari koje svatko kod majstora traži.

Ako želite dobrog majstora za dom, ne štedite

Online oglasnici, oglasi u novinama pa čak i oni zalijepljeni na autobusnim i tramvajskim stanicama. Sve je puno majstora koji će vas privući k sebi najčešće jer imaju povoljnu cijenu. Iako ne mora značiti da niža cijena znači i manju kvalitetu, nažalost, najčešće je tako. Majstori su inače ono ulaganje za koje vrijedi da nitko nije dovoljno bogat da kupuje jeftine stvari. Zato, ako želite pronaći majstora kojem ćete biti vjerni i na kojeg ćete se uvijek moći osloniti, nemojte štedjeti.

Najbolje bi bilo pronaći majstora putem savjetovališta za potrošače. To su pouzdani izvori putem kojih se možete raspitati o svemu što vas zanima. Osim toga, na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore ili Ministarstva poduzetništva i obrta možete pronaći bazu podataka s obrtnicima, odnosno majstorima.

Angažirajte samo registriranog majstora za dom

Prvo pravilo u potrazi za odličnim majstorom je da ta osoba bude registrirana za obavljanje posla za koji je želite angažirati. Tako nećete sudjelovati u poticanju rada na crno, a druge strane ćete izbjeći neugodnosti ako posao ne bude odrađen kako treba.

majstora za dom
Kod odabira majstora najvažnije je odlučiti se za onoga koji ima registriran obrt.

Dalje, trebali biste pripaziti naplaćuje li vaš majstor po satu ili po obavljenom poslu. Ako je po satu, onda izbjegnite bespotrebna čavrljanja i slično. Naravno, ne morate biti neljubazni, ali ako primijetite da priča traje više i duže nego što bi trebala, osjećajte se slobodnima to prekinuti.

Prije dolaska majstora sve detalje dogovorite telefonski. Na taj ćete način izbjeći bilo kakve nesporazume i greške u komunikaciji. Osim toga, ako se radi o nekim većim poslovima doma, obvezno tražite pisani ugovor. Jednostavno, uradite sve da sebe zaštitite maksimalno od bilo kakvih neugodnosti.

Zaštitite se kao potrošač

Bitno je i pripremiti stan ili kuću za majstora. Tako će cijeli proces proći najbezbolnije i najbrže moguće. Dakle, omogućite majstoru neometan pristup do kvara, pobrinite se da mjesto njegova rada bude dovoljno osvijetljeno.

majstora za dom
Ako obavljate veće radove na kući, obvezno tražite pisani ugovor.

Inače, Zakon o zaštiti potrošača propisuje da je majstor dužan, u slučaju da je vrijednost radova veća od 500 kuna, ispostaviti predračun na kojem su s cijenama navedene sve radnje koje će obaviti i sav materijal koji će utrošiti. Dakle, angažirati majstora nije samo angažirati nekoga da vam „nešto malo“ popravi. Stoga, poštujte sve zakonske odrednice oko pronalaska majstora jer ćete samo tako sebe kao potrošača zaštititi.

Dom je najljepši kada je osiguran.

Naši će vam stručnjaci rado pomoći u pronalasku onoga što tražite.