Slanjem upita slobodno i izričito dajete privolu društvu GRAWE Hrvatska d.d., OIB: 28406115764, Ulica grada Vukovara 5, Zagreb (u daljnjem tekstu: osiguravatelj), kao voditelju zbirke osobnih podataka, da Vaše osobne podatke može obrađivati u svrhu pružanja informacija o osiguranju i/ili dogovora za prodajni sastanak.

Nadalje, slanjem upita slobodno i izričito dajete privolu osiguravatelju i društvima GRAWE grupe za uporabu Vaših osobnih podataka kao i podataka o adresama elektroničke pošte u svrhu marketinga odnosno izravne promidžbe njihovih proizvoda ili usluga (popis društava grupe objavljen je na www.grawe.hr) te dopuštate prosljeđivanje navedenih podataka poduzećima za izravnu promidžbu kao i uporabu pozivnih i komunikacijskih sustava s ljudskim posredovanjem i bez njega, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte.

Potvrđujete da ste obaviješteni da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka te da imate pravo u potpunosti ili djelomično odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade Vaših osobnih podataka.

Potvrđujete da ste upoznati sa sljedećim pravima iz Zakona o zaštiti osobnih podataka:

Pravo na pristup podacima koje uključuje pravo na uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirkama osobnih podataka koji se odnose na Vas te na njihovo prepisivanje kao i pravo na ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju od osiguravatelja dobio osobne podatke koji se odnose na Vas.

Pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka ako su Vaši osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni ili ako njihova obrada nije u skladu s propisima.

Pravo na podnošenje pritužbe osiguravatelju ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da su povrijeđena Vaša prava zajamčena propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pravo na uskratu suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i izravne promidžbe koja uključuje Vaše pravo da u svakom trenutku možete odustati od dane privole za obradu podataka u navedene svrhe.

Ispravak podataka, obavijest o odustanku od dane privole za obradu osobnih podataka ili obavijest o uskrati suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga i izravne promidžbe dužni ste dostaviti u pisanom obliku na ranije navedenu adresu osiguravatelja ili telefaksom na broj 01 3034 500 odnosno elektroničkom poštom na adresu info@grawe.hr.